به تهران تبلیغ خوش آمدید
آگهی های ویژه

پزشکی و درمانی

بنر
تازه های پزشکی و درمانی

کمد کتابخانه

کمد کتابخانه

تهران ۸ ساعت قبل
سکوبندی آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

سکوبندی آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

تهران ۸ ساعت قبل
کمد کلین روم (اتاق پاک)

کمد کلین روم (اتاق پاک)

تهران ۸ ساعت قبل
کمد لباس با جاکفشی

کمد لباس با جاکفشی

تهران ۸ ساعت قبل
شرکت به آزماسکوسامان

شرکت به آزماسکوسامان

تهران ۸ ساعت قبل
هودهای بازوئی

هودهای بازوئی

تهران ۸ ساعت قبل
هود شیمی درمانی

هود شیمی درمانی

تهران ۸ ساعت قبل
هود پاتوبیولوژی

هود پاتوبیولوژی

تهران ۸ ساعت قبل
هودهای سقفی،کانوپی هود

هودهای سقفی،کانوپی هود

تهران ۸ ساعت قبل
هود شیمیایی

هود شیمیایی

تهران ۸ ساعت قبل
هود پی سی آر

هود پی سی آر

تهران ۸ ساعت قبل
هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس 2 وتیپA

هود لامینار ( میکروبیولوژی ) کلاس ۲ وتیپA

تهران ۸ ساعت قبل
کمد مواد فرار

کمد مواد فرار

تهران ۸ ساعت قبل
اتاق تمیز

اتاق تمیز

تهران ۸ ساعت قبل
کمد کپسول

کمد کپسول

تهران ۸ ساعت قبل
کمد هرباریوم

کمد هرباریوم

تهران ۸ ساعت قبل
کانتر پذیرش

کانتر پذیرش

تهران ۸ ساعت قبل

بنر