به تهران تبلیغ خوش آمدید

مشاوره کانون وکلای دادگستری در امور کیفری و حقوقی

مشاوره کانون وکلای دادگستری در امور کیفری و حقوقی

کانون وکلای دادگستری با داشتن کارشناسان خبره در زمینه های مختلف می توانند، مرجع ارائه مشاوره های تخصصی باشند. لازم است که افراد با پیش آمدن جرایم کیفری و مسائل حقوقی با کانون وکلای دادگستری ارتباط گرفته، و درخواست مشورت با حقوقدانان با تجربه و آگاه را داشته باشند. در مسائل کیفری جرایمی مانند جعل شاخص های متفاوتی دارد و وکیل جعل می بایست آن را به دقت مورد بررسی قرار دهد، و نوع جرم جعل و دسته بندی اختصاصی آن را مشخص کند.

در امور حقوقی نیز وصیت هم انواع مختلفی خواهد داشت، که مشاوره حقوقی می تواند، ساختار مناسب آن را پیشنهاد داده و در تنظیم آن افراد را یاری دهد.

جرم جعل و مسائل پیرامون آن

جعل در لغت به معنای خلق کردن و دگرگون ساختن است. و به عبارتی اشخاص با تقلب در اسناد و مدارک می توانند مرتکب جرم جعل شوند. طرفین ذینفع در پرونده کیفری جعل می توانند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری تقاضا مشاوره حقوقی بدهند، و کارشناسان با بررسی شرایط وقوع جرم وکیل امور جعل به آنها معرفی خواهند کرد. جرم جعل از سه عنصر اساسی تشکیل شده است. عنصر قانونی که قانونگذار در ماده 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل و مصادیق آن پرداخته، و شروط لازم برای جرم دانستن اعمال مجرمانه را مطرح نموده است.

عنصر معنوی رکن اساسی آن است و جعل زمانی جرم محسوب می شود که متهم با قصد تقلب به دگرگون ساختن اسناد پرداخته باشد، و هدفش از این کار وارد کردن صدمه به افراد باشد، و به عمد و علم به این کار اقدام کرده نماید.

عنصر مادی جرم جعل به این شرح است که شخص با ساختن و دستکاری در مدارک و اسناد و نوشته ها و… جرم جعل را مرتکب شده باشد. مصادیق مختلف جعل در قانون آمده و با رجوع به آن می توان به طور جزئی از آن مطلع شد. وکلای مجرب با نگاهی دقیق و علمی خود می توانند تطابق یک عمل با مواد قانونی را مشخص کرده و لایحه دفاعیه مناسب را تنظیم کنند.

وصیت عهدی

قانونگذار در ماده 826 قانون مدنی به تعریف وصیت عهدی پرداخته است. وصیت عهدی دسته ای از وصیت است که در آن شخص فرد یا افرادی را مامور به انجام کار یا تصرفات دیگری می نماید. به وصیت عهدی وصایت هم گفته می شود، و قبول وصایت شرایط خاصی خواهد داشت که با مراجعه به وکیل وصیت عهدی می تواند بر آن اشراف پیدا کرد. به طور کلی تا زمانی وصی می تواند درخواست موصی را رد کند که او زنده باشد، بنابراین بعد از فوت او نمی‌تواند آن را رد کند حتی اگر تا قبل از آن از اصل وصیت خبر نداشته باشد.

به طور مثال شخص می تواند در طی وصیت عهدی فردی را مشخص نماید که بعد از فوت امور مربوط به پرداخت نفقه فرزند صغیر او را به عهده بگیرد. همانطور که گفته شد، با پیش آمدن چنین شرایطی وکیل مجرب می توانند راهنمایی مناسب را به افراد ارائه نماید.